Nová Houštka2022

[ o co jde ]

Projekt Nová Houštka 2022

Otevřené a vzdušné prostory pro široku veřejnost, které citlivě navazují na okolní terén. To jsou základní teze ideové studie. 

Nová Houštka 2022 přináší moderní pohled na houštecký areál s odkazem na původní návrhy architekta Jana Kotěry.

Vize Nová Houštka 2022

Vize Nová Houštka 2022 představuje houštecký areál otevřený široké veřejnosti. Díky tomu, že vznikne mnoho rozmanitých prostor pro různá společenská vyžití, si volný čas strávený v Houštce užije opravdu každý.

Wellness je srdce celých Slunečních lázní, které ctí architekturu bývalých lázní, nesoucí stopu architekta Jana Kotěry. Wellness centrum využívá kromě klasického vybavení a služeb také ony slavné, prosklené kopule. Minerální pramen Václavka přináší možnost dalších rozvojů pro obec.

Wellness

Také moderní grilovací místa budou doplňovat možnosti relaxace v Houštce. Zájemci budou mít možnost vybrat si z několika grilovacích míst, samozřejmostí bude půjčení grilovacího náčiní, dřeva a v případě zájmu také možnost nákupu masa, klobás a dalších surovin v jednom z plánovaných občerstvení.

Grilovací prostor
grilovací prostor

Houštka je místo pro všechny. Prostor, kde děti mají své dětské hřiště, které je hravé, ale zároveň bezpečné. Děti mohou najít využití také na in-line dráze či vodním kanále. Děti získají rozsáhlý prostor plný interaktivní zábavy, kde se rodiče nemusí bát o jejich bezpečnost.

Dětské hřiště
[ Co dalšího ]

Budoucnost Houštky

Společenský sál

Vznikne prostor pro konání kulturních společenských akcí až pro 400 osob, který budou mít občané souměstí na dosah ruky. 

V prostorách budoucího společenského sálu budou organizované akce pro děti i dospělé. Jako příklad můžeme uvést konání tanečních lekcí pro mládež či plesy pro občany. 

Možnost pro soukromý pronájem prostor je samozřejmostí.

Mini Zoo

Areál Mini zoo je krásný areál s mini zvířátky jako jsou například mini prasátka, nebo mini kozičky. 

Ideální atrakce pro malé děti i dospělé, kteří mají mini zvířátka téměř na dosah.

In-line dráha

Bezpečná In-line dráha s hladkým povrchem nabízí výborné podmínky pro začátečníky. Zároveň tím, že je dráha plánovaná mimo běžnou dopravní komunikaci, je zajištěna bezpečnost na dráze. Nepohybují se zde žádná motorová vozidla. 

Součástí areálu  In-line dráhy v Nové Houštce je i plánovaná půjčovna kol a in-line bruslí. 

Vodní kanál

Podél oválu in-line dráhy je navržen vodní kanál, který ohraničí celý prostor ze strany Labe. Součástí vodního kanálu budou nejrůznější meandry, které jsou navrženy jednak jako estetický, přírodní prvek a ale také jako ochrana proti možným záplavám.

V současné době protéká částí Houštky potůček navazující na slepé rameno Labe, který byl v minulosti částečně rekultivován. Už nyní je tento potok napájen z řeky Labe a bylo by tomu tak i po realizaci celého, vodního kanálu.  

Na vodním kanále je plánovaná možnost kulturního a sportovního vyžití v podobě pronájmu loděk, paddleboardů a jiných vodních sportů.

novahoustka-sal2
Doprava

Připravujeme detailnější studii dopravního řešení, které neomezí život lidí v blízkosti areálu Slunečních lázní. Naším cílem je vést potenciální nárůst dopravy mimo obytnou zónu tak, abychom nezatížili hlukem či smogem místní obyvatele.

historie houštka
[ o Houštce ]

Sluneční lázně

Historie areálu

Zapomenuté Sluneční lázně Houštka v lese u Staré Boleslavi. Místní o nich dnes většinou nemají ani potuchy. Největšího rozkvětu se totiž těšily ještě před rokem 1850. Od té doby prošly několika přestavbami a v současné době již dlouhá léta chátrají.

V první polovině 19. století dokonce do lázní přijel i sám císař František I. Při této příležitosti byl zde vztyčen pamětní kamenný sloup s mramorovou deskou a lázně byly přejmenovány na Karolinen Bad. Původně se jednalo lázně rašelinného typu, a také se zde čepovala minerální voda Václavka, která vyvěrala z podzemní štoly.

Roku 1917 se stal majitelem Ervín Mandelík, který zde vybudoval tzv. sluneční lázně. Jejich součástí byla mimo jiné veranda se dvěma kupolemi, podle návrhu architekta Jana Kotěry. Právě díky jeho přestavbě se podle mnohých staly lázně z architektonického pohledu velmi zajímavé.

Dnešní stav

Provoz lázní skončil počátkem 2. světové války, během níž sloužily jako lazaret wehrmachtu. V 50. letech tu získávaly azyl korejské děti. Přilehlý lázeňský hotel tak dostal nový název: hotel KIM IR SEN. Poté zde sídlila jazyková přípravka pro zahraniční studenty i vysokoškolská menza.

Dnes objekt zeje prázdnotou a minerální železitý pramen ani sluneční paprsky zde už nikoho neléčí; naopak rozpadající se budova by mohla někoho spíše zranit. Její budoucnost je ve hvězdách, ve spojení s přilehlým sportovištěm a letním kinem by se však po kompletní rekonstrukci mohlo jednat o nezapomenutelné, sportovně-rekreační centrum.

Co se děje okolo areálu

Současné vedení radnice dvojměstí by chtělo budovu Slunečních lázní přebudovat společně se soukromým investorem na soukromou školu. Bylo vypracováno architektonické řešení samotné budovy a přilehlých pozemků. Ale tak, jako každý velký projekt, i tento má vedle přínosů i své slabé stránky. A to zejména z pohledu využití pro širokou veřejnost. Soukromá škola bude totiž sloužit velmi úzkému okruhu školáků (kapacita je plánována na cca 130 dětí). 

Z tohoto důvodu jsme vypracovali architektonickou studii. Ideový návrh, na využití celé této jedinečné lokality. Pro zadání jsme vycházeli z toho, aby se z celé Houšťky stala atraktivní a významná lokalita, kterou budou využívat jednak místní občané, a současně se stane významnou atrakcí pro turisty nejen z blízkého okolí.

Od této realizaci si slibujeme zlepšení kvality života našich občanů, vznik desítek pracovních míst pro místní a také bezbřehé možnosti vzniku kulturních a společenských zážitků. 

Naše mise

Nová Houštka 2022 je projekt, který otevírá prostor bývalých Slunečních lázní pro všechny občany souměstí i z okolí. Cílem je vybudovat multifunkční areál, ve kterém najdou možnosti trávení volného času všechny věkové skupiny. Součástí projektu jsou lázně, moderně nazývané wellness, společně s nespočet venkovních prostor pro aktivity děti i dospělých.

[ Kdo je za projektem ]

Klára Voctářová

Brandýská rodačka, v současné době zastupitelka města a předsedkyně Redakční rady sdělovacích prostředků v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi.

V minulých letech se jako členka a později předsedkyně Kulturní komise rady města postavila proti prodeji Slunečních lázní. Nyní v rámci iniciativy Nová Houštka usiluje o vybudování volnočasového areálu, včetně multifunkčního kulturního domu, který by splnil všechny požadavky na pořádání kulturních a společenských akcí od Tanečních, plesů, přednášek, divadelních představení až po velké koncerty a kongresy.

„Díky spolupráci s manažery a provozovateli prosperujících kulturních domů po celé ČR víme, jaká kritéria je třeba hned na začátku stanovit, aby provoz kulturního domu v Houštce nebyl zátěží pro městský rozpočet, ale naopak přínosem pro všechny obyvatele a podnikatele ve městě.“

[ Kdo je za projektem ]

Jan Chleboun

Rozený Brandýšťák, který za svůj život poznal nespočet místních lidí a díky své profesi (novinařina, videa, reportáže) byl blízko všem starostům, radním a zastupitelům, kteří vedli město od Sametové revoluce. Práci, kterou v posledních 30ti letech museli řešit, pečlivě vnímal.

Jako místní má v souměstí několik míst, která mu za život přirostla k srdci. Jejich osud mu není lhostejný a také to byl jeden z důvodů, proč vstoupil do komunální politiky s cílem ovlivňovat dění ve městě, na kterém mu záleží.

Jedna ze zásadních věcí je problematika Houštky. Tento jedinečný areál má tak obrovský potenciál pro lidi a pro město, že pokazit jej neuváženým rozhodnutím by byla škoda. Právě proto nechal s kolegy vypracovat ideovou studii využitelnosti celého areálu, která nabízí řešení pro všechny občany.

[ Kdo je za projektem ]

Ing. Zdeněk Adámek

Také on prožil celý svůj život v našem městě,  mládí na pomezí obou částí města blízko místní vodní elektrárny, a poté více než 30let ve Staré Boleslavi. Svým zájmem o město a představami o jeho správě a dalším směřování dokázal postupně oslovit velkou část obyvatel, což mu přineslo vitězství v komunálních volbách v roce 2014.

I když mu nakonec nebylo přáno stát se starostou, jako pověřený zastupitel pro územní plán dokázal za svého působení udržet na uzdě developerské aktivity, snahy na nesystémové změny územního plánu a s tím spojený nezřízený rozvoj města. Tedy přesně to, na co minulé vedení města zcela rezignovalo.

Za svého působení na městě se velice zasazoval o rehabilitaci Slunečních lázní a podařilo se mu zabránit jejich prodeji i přes velký tlak od svých tehdejších kolegů ve vedení města. Neváhal angažovat i studenty Vysoké školy uměleckoprůmyslové do tvorby vizí jejího dalšího směřování. Také on si uvědomuje výjimečnost Houštky, její přínos pro všechny obyvatele našeho města.

Jeho představy o její budoucnosti byly proto v hojné míře využity v této studii vypracované arch. J.Burgemeisterem.To, že se stal ambasadorem vize „nové Houštky“, je tak logickým vyústěním jeho dlouholetého zájmu o Starou Boleslav.

Nová Houštka 2022